Techniek

Mestscheiden kan via verschillende technieken. De techniek is te onderscheiden in:

  • energieverbruik;
  • aanschafprijs;
  • scheidingsrendement.

Wat is mestscheiden?

Mestscheiden is het aanzuigen van drijfmest uit de mestkelder. De vloeibare mest wordt samengeperst in een vijzelpers of schroefpersfilter (bijvoorbeeld de Bauer S 855). Het resultaat is twee producten; dikke én dunne fractie. Zie voor meer info de pagina Bemesting na Mestscheiden

De capaciteit van de pers is afhankelijk van de samenstelling van de mest. Bij mest met weinig structuur moet de machine langzamer draaien om een dikke fractie te produceren. Bepalend hiervoor zijn de volgende factoren:

  • rantsoen van de koeien (mais/kuilgras bevat meer structuur dan alleen kuilgras of vers gras);
  • het strooisel;
  • hoeveelheid spoelwater.

Wanneer de ingaande drijfmest goed gemixt is, wordt de capaciteit van de machine geschat op een verwerking van 15 m³ drijfmest per uur. Afhankelijk van het gewenste percentage droge stof wordt de machine afgesteld. Voor boxstrooisel wordt ongeveer 10 á 20 m³ ingaande drijfmest gebruikt dat 2 á 3 m³ dikke fractie per uur oplevert.

Hygiënisch werken

Hygiënisch werken is voor Schothorst Agri vanzelfsprekend. De mobiele mestscheider wordt na gebruik gereinigd, dat verkleint de kans op besmetting. Dat is ook de reden dat wij kiezen voor onder meer een Bauer Separator; de zeef van deze machine is eenvoudig en efficiënt te reinigen.

Deze mestscheider heeft met 5,5 Kwh een vrij laag vermogen nodig om te functioneren. Daarnaast zijn er een aan- en afvoerpomp opgebouwd als ook een transportband. Het totaal geïnstalleerde vermogen is 15 K. Opgenomen vermogen van de totale installatie is circa 16 – 18 A. Nabij de opstelplaats (circa 30 mtr) is een aansluiting van 400V (afzekerwaarde 20A) met een ceeform wandcontactdoos 16A/32A (5 polig) nodig. Voor het functioneren van de installatie is geen NUL noodzakelijk.