Boxmest

Wanneer het percentage droge stof van dikke fractie minimaal 30% is, dan is dit uitstekend geschikt als ligboxbedekking in diepstrooisel boxen.

Ligbed

Om een goed ligbed te verkrijgen dient in de eerste week een laagje van zes à acht centimeter (dat is ongeveer zeventig tot negentig liter) per bos ingestrooid te worden. Daarna worden de ligboxen wekelijks ingestrooid met wederom zeventig tot negentig liter per box zodat de bovenlaag droog en schoon blijft. De dikke fractie dient ‘vers’ te zijn. Voor het juiste resultaat moet de dikke fractie binnen 24 uur -de maximale limiet- in de boxen worden uitgestrooid.  

Spoelwater

Het verdient de voorkeur om, indien mogelijk, het spoelwater te lozen in de put waarmee de dunne fractie afgevoerd wordt. Het is bovendien raadzaam enkel en alleen het boxstrooisel van het bedrijf waar de mest wordt gescheiden in de boxen te gebruiken.De gescheiden mest zal na instrooien in de boxen nog verder nadrogen. De natte plekken moeten uiteraard wel dagelijks worden verwijderd. De boxbedekking zal veerkrachtig blijven en ook goed in de box blijven liggen doordat de onderlaag voor een vaste structuur zorgt.


Mastitis

De dikke c.q. droge fractie uit gescheiden mest is als instrooimateriaal niet risicovoller voor mastitisbacteriën dan andere instrooiproducten zoals zaagsel, stro, paardenmest of compost afkomstig uit industrie of ander landbouwtakken. Mastitis-veroorzakende bacteriën kunnen overal bestaan in stallen en kunnen ook optreden bij het gebruik van matten, zaagsel of stro in de ligboxen. Het gebruik van gescheiden mest als boxmateriaal is dus, wanneer het proces wordt opgevolgd zeker niet gevaarlijker dan ander boxbedekkingen.

Voorwaarde is wel dat de volgende regels in acht worden genomen:

  • minimaal 30 % ds;
  • vers instrooien;
  • laag van maximaal 8 cm;
  • maximaal 1 keer per week instrooien.