Andere Mogelijkheden Scheidingsproductie

De afvoer van de dikke fractie is voor de melkveehouder aantrekkelijker. Aangezien de dikke fractie een geconcentreerde vorm van fosfaat en stikstof bevat is er minder afvoer van kubieke meters nodig ten opzichte van drijfmest.

De dikke fractie uit rundveedrijfmest is, dankzij het hoge gehalte aan organische stof, ook voor de volgende branches in de groene sector een aantrekkelijk product.

  • akkerbouw;
  • tuinbouw (volle grond);
  • fruit- en boomteelt;
  • bollenteelt;
  • (grote) vergisters;
  • export naar buitenland.

De afvoer van de dikke fractie is voor de melkveehouder aantrekkelijker. Aangezien de dikke fractie een geconcentreerde vorm van fosfaat en stikstof bevat is er minder afvoer van kubieke meters nodig ten opzichte van drijfmest.

Afzetprijs dikke fractie

De afzetprijs van dikke fractie wordt bepaald door de vraag, transportkosten en aanbod andere meststoffen. De acceptatie van deze meststof is sterk in ontwikkeling. Vooral het noorden en westen van het land zijn gebieden zonder fosfaatoverschot en bieden voordelige afzetmogelijkheden. Het voordeel van mestscheiding is sterk afhankelijk van de afvoerprijzen voor de dikke fractie. Bent u benieuwd of mestscheiding ten behoeve van uw mestafvoer ook voor uw bedrijf interessant is? Via onderstaande website kunt u dit berekenen:

Mestscheiding

(kies: Koeien en kansen en vervolgens Mestscheidingswijzer).