Schothorst Agri
Peter van de Breemerweg 19
3768 MP Soest
info@schothorstagri.nl
Schothorst Agri

Boxmest

Dikke fractie van gescheiden mest is uitstekend geschikt als ligboxbedekking in diepstrooisel boxen, mits het droge stof percentage tenminste 30% bedraagt. Een goed ligbed wordt in de eerste week 2 maal ingestrooid in de ligbox, ongeveer 70 tot 90 liter per box (een laagje van 6 Š 8 cm). Daarna worden de ligboxen wekelijks ingestrooid met wederom 70 tot 90 liter per box zodat de bovenlaag droog en schoon blijft. De dikke fractie dient ďversĒ te zijn en moet voor het juiste resultaat binnen maximaal 24 uur in de boxen worden uitgestrooid. Wanneer de mogelijkheid er is om het spoelwater uit de melkstal niet te lozen op de drijfmestput waaruit de mest gescheiden wordt,geniet het de voorkeur om te lozen in de put waaruit de dunne fractie wordt afgevoerd. Het is tevens aan te raden enkel en alleen het boxstrooisel van het bedrijf waar de mest wordt gescheiden in de boxen te gebruiken.

De gescheiden mest zal na instrooien in de boxen nog verder nadrogen. De natte plekken moeten uiteraard wel dagelijks worden verwijderd. De boxbedekking zal veerkrachtig blijven maar goed in de box blijven liggen doordat de onderlaag voor een vaste structuur zorgt.

Voor wat betreft de mastitisveroorzakende bacteriŽn is het gebruik van de dikke/droge fractie uit gescheiden mest als instrooimateriaal niet gevaarlijker dan andere instrooiproducten zoals zaagsel, stro, paardenmest of compost komende uit industrie of ander landbouwtakken. Mastitisveroorzakende bacteriŽn kunnen overal bestaan in stallen en kunnen ook optreden bij het gebruik van matten, zaagsel of stro in de ligboxen. Het gebruik van gescheiden mest als boxmateriaal is dus, wanneer het proces wordt opgevolgd zeker niet gevaarlijker dan ander boxbedekkingen.

Voorwaarde is wel dat de volgende regels in acht worden genomen:

  • minimaal 30 % ds
  • vers instrooien
  • laag van maximaal 8 cm
  • maximaal 1 keer per week instrooien
Distrimex Bauer