Schothorst Agri
Peter van de Breemerweg 19
3768 MP Soest
info@schothorstagri.nl
Schothorst Agri

Andere Mogelijkheden Scheidingsproductie

De dikke fractie uit rundveedrijfmest is door het hoge gehalte aan organische stof een zeer aantrekkelijk product voor andere bedrijven in de groene sector, hieronder een aantal voorbeelden van afnemers:

  • akkerbouw
  • tuinbouw (volle grond)
  • fruit- en boomteelt
  • bollenteelt
  • (grote) vergisters
  • export naar buitenland

Voor de melkveehouder kan afvoer van dikke fractie aantrekkelijker zijn. Fosfaat en stikstof zijn immers in geconcentreerde vorm in de dikke fractie aanwezig, waardoor afvoer van minder kubieke meters nodig is dan bij drijfmest. De dikke fractie kan worden gezien als vaste mest door de grote hoeveelheid organische stof. Afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden kan in een aantal gevallen de dikke fractie het gehele jaar rond worden aangewend, in tegenstelling tot drijfmest dat alleen in het voorjaar en de zomer is toegestaan. De mineralen uit dikke fractie komen langzamer vrij dan uit drijfmest en zijn zo beschikbaar voor het gewas in het erop volgende groeiseizoen.

De afzetprijs van dikke fractie wordt bepaald door de vraag, transportkosten en aanbod andere meststoffen. De acceptatie van deze meststof is sterk in ontwikkeling. Vooral het noorden en westen van het land zijn gebieden zonder fosfaatoverschot en bieden voordelige afzetmogelijkheden. Het voordeel van mestscheiding is sterk afhankelijk van de afvoerprijzen voor de dikke fractie. Om te berekenen of mestscheiding i.v.m. mestafvoer ook voor uw bedrijf interessant is, kijk dan op www.verantwoordeveehouderij.nl (kies: Koeien en kansen en vervolgens Mestscheidingswijzer).

Distrimex Bauer